ogłoszenie nr 2020/S 255-640128 z dnia 31.12.2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Leasing operacyjny fabrycznie nowego jednowałowego rozdrabniacza końcowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert 10.02.2021r. godz. 10.00

Zmiana terminu składania ofert na  14.04.2021r. godz. 10.00

PLIKI DO POBRANIA:


pdf-file ogłoszenie o zamówieniu.pdf
doc-file SIWZ.doc
doc-file załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu-1.doc
doc-file załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc
doc-file załącznik nr 2a Wykaz dostaw.doc
doc-file załącznik nr 3 JEDZ
doc-file załącznik nr 4 oswiadczenie grupa kapitałowa.doc
doc-file

załącznik nr 5 do SIWZ.doc

doc-file Modyfikacja 03.02.2021. Załącznik nr 5 do SIWZ, ogólne postanowienia umowy
doc-file Modyfikacja 03.02.2021- SIWZ -rozdrabniacz
doc-file Pytania i odpowiedzi do SIWZ
doc-file Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
doc-file Zmiana terminu składania ofert
doc-file Zmiana ogłoszenia - zmian terminu składania ofert na 10.03.2021
doc-file Zmiana terminu składania ofert na 24.03.2021r
doc-file Zmiana ogłoszenia - temrin otwarcia ofert 24.03.2021r - 1

pdf-file Zmiana terminu składania ofert na 14.04.2021r..pdf
pdf-file Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - termin itwarcia ofert 14.04.2021r


pdf-file Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie
pdf-file Informacja z otwarcia ofert
pdf-file Informacja o unieważnieniu postepowania

 

 

 

567427-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.