ogłoszenie nr 2020/S 255-640128 z dnia 31.12.2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Leasing operacyjny fabrycznie nowego jednowałowego rozdrabniacza końcowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert 10.02.2021r. godz. 10.00

PLIKI DO POBRANIA:


pdf-file ogłoszenie o zamówieniu.pdf
doc-file SIWZ.doc
doc-file załącznik nr 1 szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu-1.doc
doc-file załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc
doc-file załącznik nr 2a Wykaz dostaw.doc
doc-file załącznik nr 3 JEDZ.doc
doc-file załącznik nr 4 oswiadczenie grupa kapitałowa.doc
doc-file

załącznik nr 5 do SIWZ.doc

doc-file

załącznik nr 6 Instrukcja Użytkownika Systemu.pdf


 

 

 

567427-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.