Ogłoszenie o zamówieniu 573440-N-2019 z dnia 15.07.2019 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 luzem o wartości ciepła spalania powyżej 6MJ/kg suchej masy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 2019-07-23, godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Informacja o unieważnieniu postępowania

pdf-file ogłoszenie o zamówieniu 573440-N-2019.pdf

odt-file załącznik nr 1 formularz ofertowy.odt

odt-file załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.odt

odt-file załącznik nr 3 oświadczenie grupa kapitałowa.odt

docx-file' załącznik nr 4 projekt umowy.docx

odt-file załącznik nr 5 oświadczenie VAT.odt

odt-file SIWZ - zagospodarowanie odpadów