Ogłoszenie nr 2020-OJS042-099553-pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 - postępowanie II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17 - 200 Hajnówka
www.puk-hajnowka.pl
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
tel. 85 682 23 57, fax. 85 682 23 57

 

Termin składania ofert: 01.04.2020r., godzina: 10:00

PLIKI DO POBRANIA:


pdf-file Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS042-099553-pl
doc-file
SIWZ -UOO 2020
doc-file
Załącznik 1 formularz ofertowy
doc-file Załącznik 2 oświadczenie VAT
zip-file
Załącznik 3 JEDZ
doc-file
Załącznik 4 oświadczenie grupa kapitałowa
doc-file
Załącznik 5 Projekt umowy
pdf-file
Załącznik 6 Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP-1-1
zip-file
Załącznik 7 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_180dcb06-6bfb-4e25-8b5e-fced989c5b0f
pdf-file Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
pdf-file Odpowiedzi na pytania do SIWZ
doc-file Zmiana 25.03.2020r. -Załącznik 5 Projekt umowy
pdf-file
Informacja z otwarcia zamieszczana na stronie internetowej
pdf-file
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty