Aktualności

Rozbudowa ZZO w Hajnówce zakończona sukcesem

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce zakończyło rozbudowę i uzyskało wszelkie niezbędne decyzje do funkcjonowania nowego Zakładu. Tym samym oficjalnie zakończył się projekt pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.
22 grudnia 2015 zobacz więcej

Gotowa linia do produkcji RDF

W połowie grudnia zakończyła się rozbudowa linii do produkcji paliw alternatywnych. Był to jeden z najbardziej wymagających pod względem technologicznym elementów prowadzonego przez PUK Hajnówka projektu rozbudowy Zakładu.
18 grudnia 2015 zobacz więcej

Dostawy sprzętu do PUK Hajnówka

Trwają dostawy sprzętu niezbędnego do optymalnego zagospodarowania odpadów w ramach unijnego projektu prowadzonego przez PUK Hajnówka.
4 grudnia 2015 zobacz więcej

PUK Hajnówka w TVP Białystok

16 października br. w głównym wydaniu codziennego programu informacyjnego „Obiektyw” TVP Białystok wyemitowała program informacyjny o prowadzonej rozbudowie ZZO w Hajnówce.
23 pażdziernika 2015 zobacz więcej

Kompostownia zaczęła przetwarzać odpady

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce w pełni działa nowo wybudowana kompostownia odpadów, oddana do użytku pod koniec maja br. W obiekcie w sposób efektywny zagospodarowywane są odpady, dzięki czemu mniej ich trafi na składowisko.
29 września 2015 zobacz więcej

Rozszerzenie projektu rozbudowy ZZO Hajnówka

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce uzyskało dofinansowanie na rozszerzenie projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”. 30 czerwca 2015 r. podpisano aneks zwiększający kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności z 11,6 mln zł do 14,2 mln zł.
30 czerwca 2015 zobacz więcej

Składowisko jako zastępczy RIPOK

W ramach obecnie realizowanego projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce" zakończyły się prace związane z budową kwatery składowiska. Zostały uzyskane wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na bezpieczne eksploatowanie składowiska. Uchwałą nr XI/72/15 z 25 maja 2015 r. kwatera została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) jako zastępczy RIPOK dla regionu południowego. Tym samym zadanie zostało w pełni zrealizowane.
25 maja 2015 zobacz więcej

Przebudowa budynku socjalnego na ZZO zakończona

Jednym z elementów projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce" jest przebudowa budynku socjalno-bytowego na terenie nowego Zakładu. W wyniku prac budowlanych została powiększona przestrzeń dla pracowników PUK Hajnówka, obsługujących nowo wybudowany Zakład. 1 czerwca br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję (znak IO7353-14/15) dopuszczającą budynek do użytkowania.
1 czerwca 2015 zobacz więcej

Kompostownia w Hajnówce gotowa do użytku

Wykonanie instalacji do stabilizacji tlenowej było najkosztowniejszą (ok. 6,4 mln zł) częścią projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”, który obecnie jest realizowany przez PUK Hajnówka.
7 maja 2015 zobacz więcej

PUK Hajnówka rozpoczął montaż instalacji do kompostowania

W wyniku intensywnych prac związanych z projektem „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce" zakończyły się prace budowlane i rozpoczęły się montaże instalacji do kompostowania odpadów.
29 stycznia 2015 zobacz więcej

Rozpoczęły się prace budowlane związane z budową instalacji do kompostowania odpadów

29 września 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę instalacji do kompostowania odpadów. Od tego dnia rozpoczynają się prace budowlane w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce". Plac budowy przejmuje wykonawca, INSTAL Warszawa, oraz firma AK NOVA z Poznania, która odpowiedzialna jest za projekt budowlany i dostarczenie technologii kompostowania.
29 września 2014 zobacz więcej

Trwają prace przy budowie kwatery składowiska odpadów

W połowie lipca 2014 r. na przygotowanym pod kwaterę składowiska terenie prowadzone były pomiary przenikalności pierwszej, półmetrowej warstwy gruntu. Badania mają na celu odpowiednie przygotowanie gruntu pod dalsze prace budowlane. Po uzyskaniu odpowiednich parametrów zagęszczenia gruntu danej warstwy układana jest następna. Poszczególne warstwy zabezpieczające mają zapobiec przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do gleby i wód gruntowych.
15 lipca 2014 zobacz więcej

Wybrano wykonawcę kompostowni dla PUK Hajnówka

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca na kontrakt pt. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji funkcjonujących w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”. Z pięciu firm, które przystąpiły do przetargu, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma INSTAL Warszawa.
25 maja 2014 zobacz więcej

Wybrano wykonawcę nowej kwatery składowiska dla PUK Hajnówka

Na początku maja 2014 r. w ramach postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca realizacji projektu „Budowa kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o poj. 75 500 m3 oraz zbiornika na odcieki w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.
13 maja 2014 zobacz więcej

Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy ZZO w Hajnówce

22 stycznia 2014 r. w Białymstoku zawarto umowę na dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Hajnówce”. Stronami umowy byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, reprezentowany przez Jarosława Malinowskiego, prezesa Zarządu, i Wiesława Dołęgowskiego, zastępcę prezesa Zarządu, oraz Jarosław Kot, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, i Piotr Monach, wiceprezes Zarządu PUK.
22 stycznia 2014 zobacz więcej