Dostawy sprzętu do PUK Hajnówka
4 grudnia 2015


Trwają dostawy sprzętu niezbędnego do optymalnego zagospodarowania odpadów w ramach unijnego projektu prowadzonego przez PUK Hajnówka.

W połowie września do Zakładu w Hajnówce dostarczone zostały nowy rozdrabniacz, kruszarka do gruzu oraz mobilny przesiewacz odpadów. Na początku grudnia dowieziony został kompaktor do zagęszczania odpadów na składowisku, co pozwoli na maksymalne wydłużenie okresu składowania odpadów. W ramach projektu zakupiona została również ładowarka kołowa z łyżką wysokiego wysypu.

Jeszcze w tym roku zakontraktowana jest dostawa przyczepy niskopodwoziowej oraz ciężarówki do transportu paliwa typu RDF.

Zakupione sprzęty są niezbędne do optymalnej pracy Zakładu i efektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych. Zakup wyżej wymienionych urządzeń jest efektem realizowanego przez PUK Hajnówka projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.

Nowo wybudowany Zakład będzie w stanie przetwarzać rocznie ponad 30 tys. ton odpadów komunalnych wytworzonych przez blisko 151 tys. mieszkańców 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim. Pozwoli to na efektywne – pod względem zarówno środowiskowym, jak i finansowym – przetwarzanie odpadów.