Gotowa linia do produkcji RDF
18 grudnia 2015


W połowie grudnia zakończyła się rozbudowa linii do produkcji paliw alternatywnych. Był to jeden z najbardziej wymagających pod względem technologicznym elementów prowadzonego przez PUK Hajnówka projektu rozbudowy Zakładu.

W ramach tego zadania zakupiono jednowatowy rozdrabniacz końcowy do produkcji paliw typu RFD oraz separator pneumatyczny. Powstała linia do produkcji RDF, która za pomocą zakupionych transporterów została przyłączona do istniejącej wcześniej linii technologicznej Zakładu. Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów wysokoenergetycznych.

Jeszcze w tym roku zakontraktowana jest dostawa ciężarówki, która będzie transportowała produkowane paliwo typu RDF do cementowni.

Linia do produkcji RDF jest jednym z ostatnich elementów prowadzonego przez PUK Hajnówka projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.