Kompostownia w Hajnówce gotowa do użytku
7 maja 2015


Wykonanie instalacji do stabilizacji tlenowej było najkosztowniejszą (ok. 6,4 mln zł) częścią projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”, który obecnie jest realizowany przez PUK Hajnówka.

Rozruch technologiczny nastąpił w marcu br., a po uzyskaniu pozytywnych wyników protokołem z 1 kwietnia 2015 r. przyjęto technologię bez zastrzeżeń. Protokołem z 7 maja 2015 r. wykonawca, INSTAL Warszawa, przekazał obiekt zamawiającemu.

Po przeprowadzeniu kontroli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu (znak IO7353-9/15 z 8 kwietnia 2015 r.). Pozytywnie zakończyła się również ponad dwutygodniowa kontrola instalacji przez WIOŚ w Białystoku (protokół nr WIOŚ-BL 113/2015).

Od tego momentu instalacja może w pełni pracować. Warto w tym miejscu przypomnieć, że kompostownia ma przetwarzać ok. 15 tys. ton odpadów rocznie.

W ramach tej części projektu powstała instalacja, w skład której wchodzą m.in.:

- komory kompostowania/stabilizacji tlenowej (o powierzchni ok. 800 m2, kubatura ok. 4500 m3),

- wentylatorownia,

- biofiltr (o powierzchni użytkowej ok. 100 m2),

- system automatycznego sterowania procesem.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że zadanie zostało zrealizowane terminowo i przekazana nam do eksploatacji instalacja uzyskała wszelkie potrzebne do użytkowania decyzje. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim rozpatrywany jest nasz wniosek o wpisanie instalacji do WPGO jako RIPOK – mówi Jarosław Kot, prezes Zarządu PUK Hajnówka.