Kompostownia zaczęła przetwarzać odpady
29 września 2015


Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce w pełni działa nowo wybudowana kompostownia odpadów, oddana do użytku pod koniec maja br. W obiekcie w sposób efektywny zagospodarowywane są odpady, dzięki czemu mniej ich trafi na składowisko. To efekt realizowanego właśnie przez PUK Hajnówka projektu rozbudowy zakładu, który w 85%  (koszty kwalifikowane) został dofinansowany ze środków unijnych.

Oprócz kompostowni wybudowano i przekazano do eksploatacji m.in. nową kwaterę do składowania odpadów oraz instalację do przetwarzania odpadów zielonych, co ma na celu dostosowanie Zakładu do pełnienia funkcji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Obecnie PUK jest w trakcie rozbudowy linii technologicznej do produkcji paliw alternatywnych.

Nowo wybudowany Zakład będzie przetwarzał rocznie ponad 30 tys. ton odpadów komunalnych wytworzonych przez blisko 151 tys. mieszkańców 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim. Pozwoli to na efektywne – pod względem zarówno środowiskowym, jak i finansowym – przetwarzanie odpadów.