PUK Hajnówka rozpoczął montaż instalacji do kompostowania
29 stycznia 2015

 

W wyniku intensywnych prac związanych z projektem „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce" zakończyły się prace budowlane i rozpoczęły się montaże instalacji do kompostowania odpadów.

– Na ukończeniu jest wyposażanie komór kompostowania oraz wentylatorownia wraz z systemem automatycznego sterowania procesem. Pod koniec marca na instalacji w Hajnówce powinny zacząć się próby wydajnościowe – przekonuje Rajmund Prusiewicz z firmy AK NOVA, która odpowiedzialna jest za tą cześć projektu.