Rozbudowa ZZO w Hajnówce zakończona sukcesem
22 grudnia 2015


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce zakończyło rozbudowę i uzyskało wszelkie niezbędne decyzje do funkcjonowania nowego Zakładu. Tym samym oficjalnie zakończył się projekt pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.

Obecnie trwają prace regulacyjne, polegające na sprawdzeniu poprawności działania i wydajności wszystkich dostarczonych sprzętów i zamontowanych urządzeń, wchodzących w skład m.in. linii technologicznych znajdujących się na terenie Zakładu. Celem tych działań jest uzyskanie parametrów na poziomie co najmniej równym z zakładanym w projekcie technologicznym.

Przed naszym Przedsiębiorstwem było nie lada wyzwanie – zapewnienie mocy przerobowych ZZO na potrzeby obsługi regionu. Stąd niezbędne stało się rozbudowanie części biologicznej Zakładu wraz z kompostownią. W maju kompostownia była już gotowa i trafiły do niej pierwsze odpady. Przekazana do eksploatacji instalacja uzyskała wszelkie potrzebne do użytkowania decyzje oraz otrzymała status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Oprócz kompostowni wybudowano i przekazano do eksploatacji m.in. nową kwaterę do składowania odpadów oraz instalację do przetwarzania odpadów zielonych, co było niezbędne by Zakład w pełni funkcjonował jako RIPOK. Obecnie PUK jest w trakcie rozbudowy linii technologicznej do produkcji paliw alternatywnych – mówi Jarosław Kot, prezes Zarządu PUK Hajnówka.

Rozbudowany Zakład spełnia wymagania dedykowane dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Dzięki rozbudowie infrastruktury służącej gospodarce odpadami mniej odpadów trafi na składowiska i zwiększy się odzysk surowców wtórnych.