Wybrano wykonawcę nowej kwatery składowiska dla PUK Hajnówka
13 maja 2015

 

Na początku maja 2014 r. w ramach postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca realizacji projektu „Budowa kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o poj. 75 500 m3 oraz zbiornika na odcieki w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.

Do przetargu przystąpiło siedem firm, z których najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy.
Umowa, która została podpisana 13 maja 2014 r., zobowiązuje FOLEKO do wykonania zadania za kwotę ok. 1.9 mln zł brutto.